Tellus-intervju

HBTQ-LU blev tillfrågade av Tellus-projektet om att medverka i en intervju, om makt, sexualitet och arbetsmiljö. Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Resultatet blev en intervju med fyra aktiva medlemmar, som fick titeln “Vi vill inte användas för ‘pinkwashing'”
https://tellus.blogg.lu.se/tellus-artikelserie/vi-vill-inte-anvandas-for-pinkwashing/

Obs! Artikeln består av fyra specifika personers åsikter, och speglar inte nödvändigtvis vad resten av nätverket tycker i frågorna.

Uncategorized 0

IDAHOT 2019

Regnbågsflaggan på Universitetshuset 2015

Rainbow flag at the University House. Photo: Camilla Lekebjer

 

Celebrate IDAHOT with HBTQ-LU! 

On Friday 17 May, Lund University will again fly the rainbow flags for IDAHOT, The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. This day is held to draw attention to the violence and discrimination that LGBTQIA (Lesbians, Gays, Bi, Trans*, Queer, Intersex and Asexual) people are exposed to in all countries.

The programme for IDAHOT at Lund University is open to anyone who wants to learn more about LGBTIQA. All activities are free of charge.

– Activities marked (EN) will be held in English, (SE) will be held in Swedish –

08:00 Flag hoisting ceremony (SE/EN)
Where: in front of the main university building (“The White House”) in Lundagård
We meet to watch and cheer the hoisting of the flags and listen to a speech by a HBTQ-LU member.

10.00-12.00 Transpersoners möte med vården (SE)
Obs! Medicinska fakultetens arrangemang:
https://www.lu.se/event/transpersoners-moten-med-varden
 
10.00-14.00 Hang out (SE/EN)
Where: in front of the AF-building, Sandgatan 2, 223 50 Lund
Meet HBTQ-LU and P6 at the information table, hang out and chat about LGBTQIA issues and experiences. There will be candy!
 

13.15-15.00 Bloddonationsreglerna under lupp (SE)
Where: Seminarierummet, Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund

Det behövs många blodgivare för att täcka behovet av blod i Sverige. Ändå får inte att alla friska personer ger blod. Män som har sexuella relationer med män får inte donera blod, även om de lever i monogama, långa förhållanden. I Danmark håller reglerna på att ändrats.
Detta samtal kommer att handla om varför och hur Danmark och Sverige har gjort olika bedömningar när det kommer till om män som har sex med män kan ge blod. Deltagarna kommer också att prata om hur reglerna kring detta utvecklas i båda länderna.

Seminariet är öppet för allmänheten, men antalet platserna är begränsade. Ingen anmälan behövs. Lokalen är tillgänglig för rullstol.

16.00-18.00 Homonationalism in Sweden (EN)
Where: Hörsalen, Kulturen, Tegnerplatsen 6, Lund

Anna-Maria Sörberg will talk about ’Homonationalism’. Sörberg explores the raised conservatism in gay culture. Sörberg looks at the new alliances between the LGBT community and nationalist and far right movements, and how they claim to adopt LGBT rights, using this as means of creating a distance to non-Western culture.
The venue is wheelchair accessible and provides an audio induction loop.

Spread the word! All are welcome: staff, students and anyone else interested.

The day has an event at Facebook: https://www.facebook.com/events/324058574976605/

 

IDAHOT was created in 2004 to draw the attention of policymakers, opinion leaders, social movements, media and the general public to the violence and discrimination experienced by LGBTQIA people all over the world.The date, May 17, was chosen to commemorate the World Health Organization’s decision in 1990 to declassify homosexuality as a mental disorder. IDAHOT represents an annual landmark to draw attention to the alarming situation faced by lesbian, gay, bisexuals, transgender, intersex, queer people and all those who do not conform to majority sexual and gender norms. It is not a centralised campaign, but rather a moment that everyone can take advantage of to take action. IDAHOT is now celebrated in more than 120 countries, with more than 1000 events.

 

 

 

 

Uncategorized 0

IDAHOT 2018

Regnbågsflaggan på Universitetshuset 2015

Rainbow flag at the University House. Photo: Camilla Lekebjer

Celebrate IDAHOT with HBTQ-LU!  (Swedish below)

On Thursday 17 May, Lund University will again fly the rainbow flags for IDAHOT, The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. This day is held
to draw attention to the violence and discrimination that LGBTQIA (Lesbians, Gays, Bi, Trans*, Queer, Intersex and Asexual) people are exposed to in all countries.

The programme for IDAHOT at Lund University is open to anyone who wants to learn more about LGBTIQA. All activities are free of charge.

08:00 Flag hoisting ceremony
We meet in front of the main university building (“The White House”) in Lundagård to watch the hoisting of the flags and listen to a speech by HBTQ-LU member Jens Rydström.

10:00-14:00  Hang out and talk about LGBTQIA
Meet us and P6 at the information table outside the Eden building (Paradisgatan 5H, Lund) – it is in the Eden quarters, between Lundagård and the university library – to hang out and chat about LGBTQIA issues and experiences. There will be candy!

17:00-18:00 “Being ‘the right kind of queer’ – Homonormativity and homonationalism in the Swedish context”
Invited speaker Katharina Kehl will talk about how gender and sexuality are being used in European migration discourses to selectively include and exclude minorities, and the implication this has for LGBTQIA* people, those who are racialised, and queer-feminist movements. The talk will be given in English or Swedish, depending on the audience. This event is hosted by ProudTech, and will be located to V-huset (the V House) at LTH, John Ericssons väg 1, 223 63 Lund. The venue is wheelchair accessible. You can find the Facebook event here: www.facebook.com/events/446214649176969/

Spread the word! All are welcome: staff, students and anyone else interested. The day has an event at Facebook: www.facebook.com/events/413641475771111/

IDAHOT was created in 2004 to draw the attention of policymakers, opinion leaders, social movements, media and the general public to the violence and discrimination experienced by LGBTQIA people all over the world.The date, May 17, was chosen to commemorate the World Health Organization’s decision in 1990 to declassify homosexuality as a mental disorder. IDAHOT represents an annual landmark to draw attention to the alarming situation faced by lesbian, gay, bisexuals, transgender, intersex people and all those who do not conform to majority sexual and gender norms. It is not a centralised campaign, but rather a moment that everyone can take advantage of to take action. IDAHOT is now celebrated in more than 120 countries, with more than 1000 events.

 

 

Välkomna att uppmärksamma IDAHOT med HBTQ-LU!

Onsdag den 17 maj är det återigen dags för Lunds universitet att hissa regnbågsflaggorna för att uppmärksamma det våld och den diskriminering som hbtqia-personer utsätts för i alla länder. Alla aktiviteter under dagen är kostnadsfria och öppna för alla!

08:00  Flagghissning
Vi samlas framför universitetshuset (det vita huset) på Universitetsplatsen i Lundagård för att se flaggorna hissas och höra HBTQ-LU-medlemmen Jens Rydström tala.

10.00-14.00  Häng och snacka om HBTQIA
Träffa oss och P6 framför Eden (Paradisgatan 5H, Lund), prata om HBTQIA och ät godis.

17.00-18.00  “Om att vara ”rätt sorts queer” – Homonormativitet och homonationalism i svensk kontext”
Katharina Kehl talar om hur sexuella rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet används för att inkludera vissa och exkludera andra i diskurser om migration i Europa, och vad detta innebär för HBTQ-personer, dem som rasifieras, och queer-feministiska rörelse. Föredraget ges på svenska eller på engelska, beroende på publikens önskemål. Detta evenemang hålls av Proud Tech i V-huset på LTH, John Ericssons väg 1, 223 63 Lund. Du kan hitta mer information i föredragets Facebook-evenemang: www.facebook.com/events/446214649176969/

Sprid gärna informationen! Alla är välkomna – såväl studenter som anställda och allmänhet. Dagen har ett event på Facebook: www.facebook.com/events/413641475771111/

Den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi (IDAHOT) skapades den 17 maj 2004 för att uppmärksamma politiker, opinionsbildare, sociala rörelser, allmänheten och media på det våld och den diskriminering som hbtqia-personer utsätts för i alla länder.

IDAHOT är världens största solidaritetsevent för HBTQIA och uppmärksammas med mer än 1000 aktiviteter i mer än 120 länder. Dessa mobiliseringar förenar miljontals människor i att agera för mänskliga rättigheter för alla, oberoende av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Datumet valdes för att markera att det var den 17 maj 1990 som Världshälsoorganisationens (WHO) valde att ta bort homosexualitet från kategorin ”psykisk sjukdom”.

Uncategorized 0

Workmeeting | Arbetsmöte

Work-meeting Monday the 27th of November!

Come, discuss and be merry. The proposed agenda:
1. Possible funding. Should we apply for funding from University sources, and for what?
2. Future activities. Who is in charge of what and what should we prioritize?

When: 17-19, 27 November
Where: Department of Gender Studies, Allhelgona Kyrkogata 14M, 2nd floor – in the staff kitchen.

There will be coffee and tea available, please bring your own snacks if you want anything more than this.

————————–

HBTQ-LU Arbetsmöte måndag den 27e november!

Kom, diskutera och ha trevligt. Föreslagen agenda:
1. Möjlig finansiering. Ska vi söka medel från LU, och i så fall för vad?
2. Framtida aktiviteter. Vem vill göra vad och vad ska vi prioritera?

När: kl.17-19, 27 november
Var: Genusvetenskapliga institutionen, Allhelgona Kyrkogata 14 M, andra våningen – i personalköket.

Det kommer att finnas te och kaffe, ta med dig snacks och ätbart om du vill ha det.

Uncategorized 0

HBTQ-LU uppmärksammar IDAHOT 17 maj 2017

Regnbågsflaggan på Universitetshuset 2015

Regnbågsflaggan på Universitetshuset 2015. Foto: Camilla Lekebjer

Välkomna att uppmärksamma IDAHOT med HBTQ-LU! (English below)

Onsdag den 17 maj 2017 är det återigen dags för Lunds universitet att hissa regnbågsflaggorna för att uppmärksamma det våld och den diskriminering som hbtqi-personer utsätts för i alla länder. Alla aktiviteter under dagen är kostnadsfria!

8.00  Flagghissning
Vi samlas framför Vita huset på Universitetsplatsen i Lundagård.

10.00-13.00  Häng och snacka om HBTQI
Träffa oss framför Vita huset på Universitetsplatsen i Lundagård.

13.30-14.30  LGBTIQ in Central Asia: Condemned to Silence”
Föredrag anordnat av Centralasiengrupperna
Lokal: Kårhuset, Hollywood, John Ericssons väg 3, Lund

15.15-17.00  “Resistance is Fertile”
Föredrag/performance med Del LaGrace Volcano, se mer om detta i kalendariet
Lokal: Kulturen, Auditoriet, Tegnérsplatsen 6, Lund

Sprid gärna informationen! Alla är välkomna – såväl studenter som anställda och allmänhet. Dagen har ett event på Facebook: IDAHOT at Lund university

——————-
Celebrate IDAHOT with HBTQ-LU!

On wednesday 17 May 2017, Lund University will fly the rainbow-flags again to draw attention to the violence and discrimination that LGBTQI people are exposed to in all countries. International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, IDAHOT, was created in 2004 to draw the attention of policymakers, opinion leaders, social movements, media and the general public to the violence and discrimination experienced by LGBTQI people all over the world.

The date, May 17, was chosen to commemorate the World Health Organization’s decision in 1990 to declassify homosexuality as a mental disorder. IDAHOT represents an annual landmark to draw attention to the alarming situation faced by lesbian, gay, bisexuals, transgender, intersex people and all those who do not conform to majority sexual and gender norms. It is not a centralised campaign, but rather a moment that everyone can take advantage of to take action. IDAHOT is now celebrated in more than 130 countries, including 37 where same-sex acts are illegal.

The programme for IDAHOT at Lund University is open to anyone who wants to learn more about LGBTIQ. All activities are free of charge.

8.00 Flag hoisting ceremony
We meet in front of the main university building (white house) in Lundagård

10.00-13.00  Hang out and talk about LGBTIQ
Meet us in front of the main university building (white house) in Lundagård

13.30-14.30  LGBTIQ in Central Asia: Condemned to Silence”
Talk arranged by Centralasiengrupperna
at Kårhuset, Hollywood, John Ericssons väg 3, Lund

15.15-17.00  Resistance is Fertile”
Presentation/perfomance by Del LaGrace Volcano. Read more about this in the calendar
at Kulturen, Auditoriet, Tegnérsplatsen 6, Lund

Spread the word! All are welcome, staff, students and all else interested. The day has an event at Facebook: IDAHOT at Lund university

Uncategorized 0

HBTQ-LU uppmärksammar IDAHOT 17 maj 2016

Regnbågsflaggan på Universitetshuset 2015

Regnbågsflaggan på Universitetshuset 2015. Foto: Camilla Lekebjer

Välkomna att uppmärksamma IDAHOT med HBTQ-LU! (English below)

Tisdagen den 17 maj 2016 är det återigen dags för Lunds universitet att hissa regnbågsflaggorna för att uppmärksamma det våld och den diskriminering som hbtqi-personer utsätts för i alla länder. I år har vi inte fått finansiering för att anordna ett stort seminarium, men vi firar dagen med att träffas, synas och sprida kunskap till allmänheten.

08.00
Flagghissning. Vi samlas framför Vita huset på Universitetsplatsen i Lundagård.

08.15-17.00
Informationsbord, flaggor och flyers vid Universitetshuset. Kom förbi och prata med oss!

Sprid gärna informationen! Alla är välkomna – såväl studenter som anställda och allmänhet.

Vi ses i nästa vecka!

——————-
Celebrate IDAHOT with HBTQ-LU!

On Tuesday 17 May 2016, Lund University will fly the rainbow-flags again to draw attention to the violence and discrimination that LGBTQI people are exposed to in all countries. This year we have not received funding for organizing a major seminar, but we will celebrate the day by getting together, being visible and disseminate knowledge to the general public.

08:00
Hoisting of the rainbow-flags. We gather in front of the White House (main University Building) at Universitetsplatsen in Lundagård.

8:15 to 17:00
Staffed information table, flags and flyers by the White House (main University Building). Come by and talk to us!

Please feel free to spread the information! Everyone is welcome – students and staff as well as the general public.

See you next week!

IDAHOT 0

För oss känns det som att utvecklingen går bakåt

Sedan årsskiftet 2014/2015, då Torbjörn von Schantz tillträdde som ny rektor för Lunds universitet, har vi försökt komma i kontakt med någon i universitetsledningen för att diskutera våra frågor. Vi har blivit hänvisade till väntan på att Ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor ska ta form. Den 21 oktober var vi äntligen inbjudna till den gruppen för att presentera oss själva. Vi fick 10 minuter till förfogande.

I stället för att göra en regelrätt presentation av HBTQ-LU och vår verksamhet valde vi att framföra ett tal som lät såhär:


I en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten framgår att varannan transperson det senaste året har undvikit olika vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering. Fler än var tredje person uppger att de allvarligt har övervägt att ta sitt eget liv. Rapporten kom i juni i år.

Ungefär samtidigt kom en annan rapport, från Sveriges förenade hbtq-studenter, som visar att högskolor och universitet inte skyddar bisexuella, transpersoner, queera och homosexuella studenter på ett tillräckligt sätt. Ett exempel kommer från en homosexuell student som gjorde sitt examensarbete på en forskningsavdelning vid LU. Stämning var rätt grabbig och han berättar att bögskämt förekom. ”Men jag valde att skaka av mig det”, säger han. ”När man är ny på ett ställe och dessutom bara tillfälligt och med hopp om att få en anställning där är det dumt att vara ’en jobbig jävel’.” Professorn som ansvarade för studentens forskargrupp skickade ut ett internmail till alla i gruppen där det bland annat skämtades om andra människors pronomen: ”I det meddelandet skrev hen bland annat ett skämt av typen ’pronomenet hen låter som höna på engelska, höhö.’” Studenten avslutade sitt examensarbete vid forskningsavdelningen med valde att söka jobb någon annanstans.

Vi som är anställda vid LU vet att problemen inte bara är studenternas. På våra arbetsplatser kämpar vi dagligen för att bryta tystnaden som finns kring hbtq-erfarenheter. Vi hanterar den obekväma stämningen som uppstår när vi pratar om våra liv med våra arbetskamrater vid fikabordet. Och medan våra kollegor kan använda sin energi till att skriva konferenspapper måste flera av oss fundera över om vi alls kan delta i den konferensen för att den är förlagd till ett land som lagstiftar mot hbtq-personer.

HBTQ-LU är ett spontant organiserat universitetsgemensamt nätverk. Det bildades 2012 därför att det behövdes. För oss är nätverket en trygg plats där vi kan släppa garden för en stund, det är en plats för inspiration och gemenskap. Det är också ett sammanhang där vi kan berätta för varandra om vår arbetsvardag och upptäcka att problemen inte är våra egna, individuella, utan gemensamma. Men för många tar det flera år innan de får reda på att det finns ett hbtq-nätverk för anställda vid LU. Och synligheten har minskat ytterligare det senaste året. Först försvann genvägsadressen till vår hemsida, vilket gör att kontaktinformationen på vårt tryckta material är oanvändbar. Sedan plockades själva hemsidan bort från Medarbetarwebben. När nu Välkomstdagarna inte blev av den här terminen försvann också vår chans att möta nyanställda face-to-face. För oss känns det som att utvecklingen går bakåt.

I den programförklaring som vi skrev när vi precis hade bildat nätverket 2012 listar vi en rad saker som vi vill uppnå. Några saker har vi lyckats med, tre år i rad har vi till exempel arrangerat temadagen IDAHOT tillsammans med studenternas hbtq-nätverk. Andra saker kvarstår. Till exempel utför vi fortfarande allt arbete på vår fritid och vi har inget administrativt stöd från universitetet.

När rektor intervjuades i Lundagård i somras sa han att han inte hade noterat att det finns en problembild i frågan om hur universitetet behandlar sina hbtq-personer. Vi vill att alla ni ska veta att problemen finns.

Det här leder oss fram till våra högst prioriterade konkreta önskemål just nu:
– En kontaktperson inom universitetsledningen som vi kan ha löpande kontakt med och som kan ta beslut om pengar eller se till att de tas utan onödiga dröjsmål
– En webbplats inom Medarbetarwebben
– Besked om hur universitetet tänker arrangera IDAHOT 2016


Vi svarade på några frågor och sen var tiden ute. Många av representanterna i gruppen sa att de ska jobba för att deras respektive fakulteter länkar till vår hemsida. Det är en bra början! Vi hoppas också att våra önskemål ska tas vidare högre upp i organisationen och att vi så småningom ska få besked – både om kontaktperson, Medarbetarwebben och IDAHOT 2016 – men också om hur universitetet aktivt tänker arbeta för att vi hbtq-personer ska få en bättre arbets- och studiemiljö vid LU.

Vi tackar Ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor för inbjudan och ser fram emot fortsatt samarbete!

Förändringsarbete Etiketter , , , , , | 0

IDAHOT 2015

Ten days ago we celebrated IDAHOT at Lund University. Just like last year, we started by hoisting the rainbow-flags on the Main University Building. What a sight for sore eyes!

flag-hoisting-LU-2015-05-18-1flag-hoisting-LU-2015-05-18-2

Uncategorized 0

Three weeks left

This year’s IDAHOT event is only three weeks away. The count-down has started. We’re working on the final program adjustments and looking forward to seeing you all in the University Building/White House on Monday 18 May. :)

IDAHOT2014-1

IDAHOT 0