IDAHOT 2017

Välkomna att uppmärksamma IDAHOT med HBTQ-LU! (English below)

Onsdag den 17 maj 2017 är det återigen dags för Lunds universitet att hissa regnbågsflaggorna för att uppmärksamma det våld och den diskriminering som hbtqi-personer utsätts för i alla länder. Alla aktiviteter under dagen är kostnadsfria!

8.00  Flagghissning
Vi samlas framför Vita huset på Universitetsplatsen i Lundagård.

10.00-13.00  Häng och snacka om HBTQI
Träffa oss framför Vita huset på Universitetsplatsen i Lundagård.

13.30-14.30  LGBTIQ in Central Asia: Condemned to Silence
Föredrag anordnat av Centralasiengrupperna
Lokal: Kårhuset, Hollywood, John Ericssons väg 3, Lund

15.15-17.00  RESISTANCE IS FERTILE
Föredrag/performance med Del LaGrace Volcano, se mer om detta i kalendariet
Lokal: Kulturen, Auditoriet, Tegnérsplatsen 6, Lund

Sprid gärna informationen! Alla är välkomna – såväl studenter som anställda och allmänhet. Dagen har ett event på Facebook: IDAHOT at Lund university

——————-
Celebrate IDAHOT with HBTQ-LU!

On Wednesday 17 May 2017, Lund University will fly the rainbow-flags again to draw attention to the violence and discrimination that LGBTQI people are exposed to in all countries. International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, IDAHOT, was created in 2004 to draw the attention of policymakers, opinion leaders, social movements, media and the general public to the violence and discrimination experienced by LGBTQI people all over the world.

The date, May 17, was chosen to commemorate the World Health Organization’s decision in 1990 to declassify homosexuality as a mental disorder. IDAHOT represents an annual landmark to draw attention to the alarming situation faced by lesbian, gay, bisexuals, transgender, intersex people and all those who do not conform to majority sexual and gender norms. It is not a centralised campaign, but rather a moment that everyone can take advantage of to take action. IDAHOT is now celebrated in more than 130 countries, including 37 where same-sex acts are illegal.

The programme for IDAHOT at Lund University is open to anyone who wants to learn more about LGBTIQ. All activities are free of charge.

8.00  Flag hoisting ceremony
We meet in front of the main university building (white house) in Lundagård

10.00-13.00  Hang out and talk about LGBTIQ
Meet us in front of the main university building (white house) in Lundagård

13.30-14.30  LGBTIQ in Central Asia: Condemned to Silence
Talk arranged by Centralasiengrupperna
at Kårhuset, Hollywood, John Ericssons väg 3, Lund

15.15-17.00  RESISTANCE IS FERTILE
Presentation/perfomance by Del LaGrace Volcano. Read more about this in the calendar
at Kulturen, Auditoriet, Tegnérsplatsen 6, Lund

Spread the word! All are welcome, staff, students and all else interested. The day has an event at Facebook: IDAHOT at Lund university

Kommentarer inaktiverade.

IDAHOT 2013

2013 was the first time that IDAHOT was celebrated at Lund University. The idea came from Proud Tech, the LGBTQ-network at LTH. The preparations was a joint effort by Proud Tech, HBTQ-studenterna and HBTQ-LU.

Camilla L, from HBTQ-LU, documented the day in this pdf below. Click to open in a new window.

IDAHOT 2013 pdf

Spara

Kommentarer inaktiverade.

IDAHOT 2016

IDAHOT 2016 was a small event. The only funding received this year was from JOLK, the diversity and equality group of the Departments of Geology and Physical Geography, which granted funding for fika (tea, coffee and cakes) and a beach flag.

Nevertheless, we celebrated the day by getting together, being visible and disseminate knowledge about the violence and discrimination that LGBTQI people are exposed to in all countries. The rainbow-flags were hosted and we helped each other staffing an information table outside the White House (main Univeristy Buidling) with candy and flyers. P6 joined forces later during the day, with their information table.

The short but sweet program looked like this:

08:00
Hoisting of the rainbow-flags. We gather in front of the White House (main University Building) at Universitetsplatsen in Lundagård.

8:15 to 17:00
Staffed information table, flags and flyers by the White House (main University Building). Come by and talk to us!

Spara

Kommentarer inaktiverade.

IDAHOT 2014

På ett möte i början av 2013 pratade vi om olika sätt som Lunds universitet skulle kunna uppmärksamma hbtq-frågor. En person föreslog att universitetet skulle kunna flagga med regnbågsflaggan på Universitetshuset i Lundagård. Det kändes som en orimlig och underbart storslagen idé.

Idén om flagghissningen ledde till ett fotomontage som snabbt blev symbolbild för HBTQ-LU:

Bilden till vänster, föreställandes Universitetshuset, är tagen av Mikael Risedal och kommer från LU:s bildbank under kategorin Fri publicering. Den högra bilden är ett montage med en regnbågsflagga fotad av Benson Kua och licensierad under Creative Commons.

Bilden till vänster, föreställandes Universitetshuset, är tagen av Mikael Risedal och kommer från LU:s bildbank under kategorin Fri publicering. Den högra bilden är ett montage med en regnbågsflagga fotad av Benson Kua och licensierad under Creative Commons.

Genom många människors enträgna och ofta ideella arbete blev det sedan så att regnbågsflaggorna prydde universitetshuset den 16 maj 2014. Till tonerna av John Barrowmans version av I am what I am hissades flaggorna klockan 08.00. På universitetsplatsen samlades nyfikna lundabor, studenter och anställda, för att bevittna och fira den historiska händelsen.

IDAHOT2014-flagghissning-2

IDAHOT2014-flagghissning-1

Flagghissningen inledde en temadag om hetero- och tvåkönsnormer och våra erfarenheter från detta evenemang har vi sammanställt i denna broschyr:

broschyr_mini

(IDAHOT2014 brochure in English)

Temadagen fick stor uppmärksamhet i sociala medier och i tidningar och radio. Också universitetets personaltidning LUM skrev om IDAHOT:

LUM_mini

“Att göra ingenting är inte neutralt. Om man inte synar utgångspunkter och förväntningar kan man räkna med att man är ganska normativ och exkluderande.”

I universitetets bildbank finns foton från IDAHOT 2014.

Kommentarer inaktiverade.

Lösenordsskyddad: IDAHOT-bilder

Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

Det här inlägget är lösenordsskyddat. Ange lösenordet för att se eventuella kommentarer.

IDAHOT 2015

Internationella dagen mot homofobi och transfobi, IDAHOT, firades den 18 maj vid Lunds universitet.

IN ENGLISH:
International Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT, was celebrated at Lund University on 18 May. Scroll down for a programme in English.

IDAHOT photo-collage LU

Program (sve)

Plats: Universitetshuset (Vita huset) i Lundagård
Tillgänglighet: Universitetshuset är delvis anpassat. För att komma in med rullstol gäller entrén från sidan (Paradisgatan). Därifrån kan du ta en hiss upp till Atriet/Aulan, en annan hiss går till Pelarsalen. Det finns hörslinga i Aulan.

 • 08.00 Flagghissningsceremoni
  Se regnbågsflaggorna hissas på Universitetshuset (Vita huset). Samling på universitetsplatsen före utsatt tid.
 • 08:30-09:15 Föreläsning: Hbtq 101
  Plats: Aulan
  Lär dig mer om hbtq. En föreläsning riktad till alla som vill lära sig mer om de regnbågsfärgade bokstäverna hbtq. Och, förresten, varför är de egentligen regnbågsfärgade? På svenska
 • 08.30-10.00 (Sve) | 10.30-12.00 (Sve)
  Workshop: Normkritisk pedagogik – En pratsam övning

  Plats: Pelarsalen
  I övningen försöker vi prata oss till förståelser om hur det skulle kunna vara att vara någon annan än just den vi brukar vara.
 • Från 09:15 Kaffe
  Plats: Atriet
 • 09:30-10:30 Cy Jung, fransk författare och aktivist
  Plats: Aulan
 • 12:00-13:00 Lunchpaus
 • 13.00-14.30 (Eng) | 15.00-16.30 (Sve)
  Workshop: Normkritisk pedagogik – En pratsam övning

  Plats: Pelarsalen
  I övningen försöker vi prata oss till förståelser om hur det skulle kunna vara att vara någon annan än just den vi brukar vara.
 • 14:30 Kaffe
  Plats: Atriet
 • 15:00-16:00 Frihet eller heterosexuellt äktenskap – Ungkarlskvinna, gammal mö eller fru?
  Plats: Aulan
  Emma Severinsson, Öresund network for gender historians. På 1920-talet öppnades arbetsmarknaden upp i större utsträckning för kvinnor, vilket gjorde att de fick större möjlighet att försörja sig själva. Detta bidrog till att de nu kunde välja att leva ett självständigt, oberoende liv utanför en heterosexuell relation. Utifrån svenskt veckopressmaterial och genom ett queerperspektiv undersöks vilka föreställningar kring dessa normbrytande kvinnor som florerade i samtiden.
 • 16.30- HBTQ-LU IDAHOT AW
  Plats: Ebbas skafferi, Bytaregatan 5, Lund
  After work i regnbågens tecken! Drop-in från och med 16.30. Kom och ät eller fika eller bara umgås!

Under hela dagen kommer studentorganisationen Projekt 6 att ha pyssel och informationsbord i Atriet.

Program (Eng)

Venue: The University Building (White House) in Lundagård
Accessibility: The University Building is accessible to a certain degree. To enter with a wheelchair, please use the entrance from the side of the building (Paradisgatan). From there you can take the elevator to reach Atriet/Aulan an another elevator to reach Pelarsalen. There’s a hearing loop available in Aulan.

 • 08:00 Flag-hoisting ceremony
  Watch the rainbow flags go up on the main university building (white house). We gather outside the Univeristy Building before the flags go up at 08.00.
 • 08:30-09:15 Lecture/Talk: LGBTQ 101
  Venue: Aulan
  Learn the LGBTQ basics. A lecture targeted at everyone who wants to know more about the rainbow-colored letters LGBTQ. And, by the way, why are they rainbow-colored? In Swedish
 • 08.30-10.00 (Swe) | 10.30-12.00 (Swe)
  Workshop Anti Oppressive Pedagogics – A talkative Exercise

  Venue: Pelarsalen
  In the exercise, we try to talk ourselves into understandings of what it could be like to be someone else than the ones we usually are.
 • 09:15 Coffee
  Venue: Atriet
 • 09:30-10:30 Cy Jung, French author and activist
  Venue: Aulan
 • 12:00-13:00 Lunch break
 • 13.00-14.30 (Eng) | 15:00-16:30 (Swe)
  Workshop Anti Oppressive Pedagogics – A talkative Exercise

  Venue: Pelarsalen
  In the exercise, we try to talk ourselves into understandings of what it could be like to be someone else than the ones we usually are.
 • 14:30 Coffee
  Venue: Atriet
 • 15:00-16:00 Freedom or Heterosexual Marriage – Bachelorette, Old Maid or Wife?
  Venue: Aulan
  Emma Severinsson, Öresund network for gender historians. In the 1920s the job market opened up for women on a larger scale, which meant they got a better opportunity to support themselves. This contributed to their ability to decide whether to live an independent life outside a heterosexual relationship. Based on Swedish weekly press/tabloid materials and a queer perspective, the notions of these antisocial women who flourished in contemporary life are examined.
 • 16:30- LGBTQ-LU IDAHOT AW
  Plats: Ebbas skafferi, Bytaregatan 5, Lund
  After work under the rainbow! Drop-in from 16.30. Come join us, have some food or fika or just hang out.

The student organisation Projekt 6 will participate with information and crafts table during the day in Atriet.

 

 

Kommentarer inaktiverade.

Nyheter / News

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt

Om / About

HBTQ-LU är hbtq-nätverket för anställda vid Lunds universitet. Nätverket samlar forskare, lärare, doktorander och teknisk och administrativ personal inom hela universitetet. Hbtq står för homo, bi, trans och queer.

Om du vill gå med i nätverket mejlar du dina uppgifter till [hbtq-lu (a) pers.lu.se]. Som medlem får du automatiskt tillgång till vår interna mejlinglista.

Ett alternativ till medlemskap är att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet får du information om nätverkets utåtriktade verksamhet och andra arrangemang med anknytning till hbtq vid Lunds universitet. Du anmäler dig till nyhetsbrevet genom att mejla [hbtq-lu (a) pers.lu.se]. Skriv “Nyhetsbrev” i ämnesraden.

Om du är medlem i nätverket får du nyhetsbrevet automatiskt och behöver inte anmäla dig till det separat.

 

LGBTQ-LU is the LGBTQ-network for employees at Lund University. The network brings together researchers, teachers, graduate students and technical and administrative staff throughout the university. LGBTQ stands for lesbian, gay, bisexual, transgender and queer.

If you want to join the network, send an e-mail to [hbtq-lu (a) pers.lu.se]. As a member you will automatically subscribe to our internal mailing list.

An alternative to membership is that you sign up for our newsletter. The newsletter provides information about the network’s outreach activities and other events related to LGBTQ at Lund University. You can register for the newsletter by e-mailing [hbtq-lu (a) pers.lu.se]. Write “Newsletter” in the subject line.

If you are a member of the network will receive the newsletter automatically and need not register for it separately.

Kommentarer inaktiverade.